Lokalvård som lyfter er arbetsmiljö

Vi tar hand om din arbetsplats på ett mycket bra sätt. Rena lokaler ger ökad trivsel både för anställda och kunder.

Vi anpassar tjänsterna efter dina behov.

Avtalsbunden Lokalvård: Vi utför i huvudsak traditionell avtalsbunden lokalvård som vanligen sker på daglig- eller veckobasis.

Vi erbjuder också periodiskt underhåll av olika typer av underhållstjänster såsom golvvård, fönsterputsning och service av utemiljön.

Enskilda uppdrag ?Utöver avtalsbunden lokalvård tar vi oss an enskilda uppdrag som t.ex. flytt-, bygg- och industristädningar.

Förbrukningsmaterial ?Vi ser till att det finns och fyller på förbrukningsmaterial på din arbetsplats. Det gäller bland annat toalettpapper, pappershanddukar, tvål och diskmedel.

Kontorsstädning

Trygghet och säkerhet

Vi har fasta rutiner för hur vi hanterar nycklar, larmkoder och andra personliga uppgifter.

Alla som jobbar på Rent i Höga Kusten genomgår en internutbildning, skriver på ett sekretessavtal och kan visa upp ett behörighetskort.

Om något skulle hända...?
Rent i Höga Kustens försäkringar täcker eventuella skador på person och egendom som vår personal orsakar.

Garanti

Vi har en kvalitetsgaranti, som innebär att vi åtgärdar det kunden inte är nöjd med.

Reklamation måste göras senast en vecka efter servicetillfället.

Kundtjänst:
Vi finns tillgängliga för dig om du har frågor eller funderingar om våra tjänster.

Kontakta oss

Besök adress:
Roted 102, 873 95 Ullånger
Björnstugan

Kontakt uppgifter:
✉ Info@hogakustenstad.se
☎ 070-366 43 70